ข่าวสารในวงการพิมพ์

รางวัลสุดยอด..บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกแห่งปี

 

  สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้รับเกียรติมอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้หัวข้อ 

“เอกลักษณ์ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และบรรจุภัณฑ์ระดับ

เอเชีย ประจำปี  2554(Thaistar & Asiastar

Packaging Awards 2011) 

   นำโดย คุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการ    สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย  โดยร่วมมือกับ สานักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ    วัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)และ สถาบันการจัดการ   บรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อมจัดงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจาปี 2555  ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ไทย ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555  ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค   บางนา

 

คุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง นายกสมาคม ฯ

   ได้รับเกียรติมอบรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย

 

        

 

คุณเกษม แย้มวาทีทอง และ คุณสุจินต์  เหล่าแสงงาม

           สมาชิกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา สมาคม ฯ

        ได้รับเกียรติมอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย

 
               บรรจุภัณฑ์ไที่ได้รับรางวัล    คณะกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้