ข่าวสารในวงการพิมพ์

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้งประธานคนใหม่

p84-1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 -  บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้ง “มร. โคจิ เทสึกะ” ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลและกำหนดทิศทางนโยบายต่างๆ ขององค์กร พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัท เพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นที่หนึ่งในธุรกิจด้านงานพิมพ์ของประเทศไทย


      มร. โคจิ  เทสึกะ เริ่มต้นการทำงานที่ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันมีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานถึง 31 ปี โดยทำหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบด้านการขายและดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ มาโดยตลอดโดยดูแลรับผิดชอบในระดับภูมิภาคครอบคลุมหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมาจนถึงปัจจุบันได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัทฟู จิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
      มร.มาซาชิ  ฮอนดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ กล่าวว่า “บริษัทได้เล็งเห็นว่าจากประสบการณ์ทำงานและความรู้ของ มร. โคจิ เทสึกะ เป็นบุคคลที่มากด้วยความสามารถและเข้าใจถึงธุรกิจด้านงานพิมพ์เป็นอย่างดี และยังมีประสบการณ์การทำงานที่ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ ซึ่งความสามารถนี้จะเป็นแรงในการขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัทประสบความ สำเร็จอย่างแน่นอน”  ด้านการศึกษา   มร.  โคจิ   เทสึกะ  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ในปี 2524

เกี่ยวกับฟูจิ ซีร็อกซ์

      บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนแบบ 75-25 ระหว่างบริษัท FUJIFILM Holdings Corporation และ Xerox Corporation (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งพัฒนาผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์ในสำนักงาน เครื่องดิจิตอลสีและขาวดำแบบมัลติฟังก์ชั่น รวมไปถึงซอฟต์แวร์ด้านการจัดการเอกสารโซลูชั่นและการให้บริการทั้งในประเทศ ญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นอกจากนี้ ยังผลิตเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องมัลติฟังก์ชั่นและพริ้นเตอร์สำหรับจำหน่ายทั่วโลกอีกด้วย
      ฟูจิ ซีร็อกซ์ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาจึงนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่ก้าวล้ำสุดยอดของเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ฟูจิซีร็อกซ์กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งช่วยให้ลูกค้า สามารถเพิ่มมูลค่าในด้านต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลของการผลิตได้มากยิ่งขึ้น
      ฟูจิ ซีร็อกซ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1962 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีพนักงานจำนวนมากกว่า 40,000 คนทั่วโลก และมีกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 70 แห่ง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้จาก www.fujixerox.com

  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้