ข่าวสารในวงการพิมพ์

งานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง SCG

49-1

 จากการที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ได้เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกับสมาคมการพิมพ์ไทยและสหพันธ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ ที่ช่วยกันผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยให้เจริญก้าวหน้ามาอย่าง ไม่หยุดนิ่ง และยังส่งเสริมให้การสนับสนุนกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมที่ทางสมาคมฯได้จัดขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ
     
     และในการที่บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโดยเปลี่ยน จาก “คุณภาสกร https://viagrageneriquefr24.com บูรณะวิทย์” เป็น “คุณพันเทพ สุภาไชยกิจ” ซึ่งคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทยจึงถือโอกาสร่วมรับประทานอาหารเพื่อร่วมแสดง ความยินดี กับ “คุณพันเทพ สุภาไชยกิจ”และเลี้ยงอำลา “คุณภาสกร บูรณะวิทย์” พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ณ ภัตตาคารเชียงการีล่าสาขา ธนิยะ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

49-2

  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้