ข่าวสารในวงการพิมพ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนการพิมพ์ แห่งสถาบันการพิมพ์ไทย

p24-1

จากการที่ได้มีการเรียนการสอนของนักเรียนการพิมพ์ไทยไปทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งในรุ่นที่ 1จะเป็นรุ่นที่เรียนภาคภาษาอังกฤษรุ่นแรกและรุ่นเดียวทั้งยังได้จัดพิธีมอบ ประกาศนียบัตรไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนในรุ่นที่ 1 ที่ถือเป็นรุ่นแรกของสถาบันการพิมพ์ไทย หลังจากนั้นนักเรียนการพิมพ์รุ่นที่ 2 จนถึงรุ่นปัจจุบัน จะเปลี่ยนมาเรียนหลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้นในภาคภาษาไทยทั้งหมด ซึ่งในแต่ละรุ่นทางวารสารการพิมพ์ไทยก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเรียนและได้เห็น ถึงหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งยังได้มีโอกาสสอบถามความรู้สึกของนักเรียนการพิมพ์ในแต่ละรุ่นว่า มีความพึงพอใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการพิมพ์อย่างไรบ้าง ซึ่ง 90% มีความเห็นเหมือนกันว่าเป็นสถาบันที่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และหลักสูตรที่ มีคุณภาพ ซึ่งทางสถาบันได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนการพิมพ์ของแต่ละ รุ่นเพื่อที่จะสามารถพัฒนาช่างพิมพ์ และผู้ที่สนใจโดยเฉพาะทายาทโรงพิมพ์เองก็สมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ให้ มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้ในหลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางสถาบันการพิมพ์ไทยและสมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นัก เรียนรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ซึ่งทั้งนักเรียน ทั้ง 3 รุ่น ได้สำเร็จหลักสูตรในเดือนเมษายน 2554 เดือนตุลาคม 2554และเดือนพฤษภาคม 2555 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องดุสิตฮอลล์โรงแรมดุสิตธานี โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน ตามรายชื่อดังนี้

p26-2
p27-2
p28-2

  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้