ข่าวสารในวงการพิมพ์

กิจกรรมส่งเสริมนักออกแบบฟอนต์หน้าใหม่ (TFace)

p18-1

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าแบบตัวพิมพ์หรือฟอนต์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไม่น้อยไปกว่าความสวยงามของภาพ หรือคุณภาพในการพิมพ์ เราจึงต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการออกแบบ พัฒนาแบบตัวพิมพ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้เกิดนักออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่ๆ ขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อให้เรามีแบบตัวอักษรไทยไว้เลือกใช้กันอย่างหลากหลาย อ่านได้ง่าย สวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหาของงาน ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทยจึงริเริ่มโครงการ “แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่” (TFace)  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) ส่งเสริมการอนุรักษ์  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านอักขระภาษาไทย
2) ส่งเสริมให้เกิดนักออกแบบฟอนต์รุ่นใหม่
3) ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับนักออกแบบฟอนต์รุ่นใหม่
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทย

     โครงการ  “แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่” ครั้งแรก (TFace1) จัดขึ้นโดยชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทยในปี พ.ศ. 2554 โดยความสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สมาคม และบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้รับการตอบรับจากนักออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่ ทั้งในระดับนักศีกษาและระดับนักออกแบบอิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน-ประชัน จำนวน 52 คน จำนวนผลงานออกแบบ 65 ชิ้น และผู้ที่มีผลงานดีเด่นและดีมากจำนวน 20 คน ได้มีโอกาสเข้าค่ายพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ เป็นเวลา 3 วัน ณ สาขาวิชามีเดียอาร์ต มจธ. บางขุนเทียน โดยมีเครือข่ายนักออกแบบตัวพิมพ์ระดับมืออาชีพเป็นวิทยากรในค่ายฯ

สำหรับปี พ.ศ. 2555 ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่” ครั้งที่ 2 (TFace2) โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากค่ายพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์ ของโครงการครั้งที่ 1 มาเป็นกิจกรรรมสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์แทน ซึ่งทำให้สามารถรองรับนักออกแบบได้ถึง 50 คน

     TFace2 ได้เปิดรับผลงานออกแบบตัวพิมพ์จนถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน-ประชันจำนวน 138 คน จำนวนผลงานออกแบบ 167 ชิ้น เป็นนักศึกษาจาก 11 สถาบัน จำนวน 113 คน และนักออกแบบอิสระ จำนวน 25 คนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์จำนวน 57 คน ซึ่งเป็นระดับนักศึกษาจำนวน 35 คน และนักออกแบบอิสระจำนวน 22 คน ให้เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2555 ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างฟอนต์และการนำฟอนต์ไป ใช้บนเว็บไซต์และ ePub ได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จากนักออกแบบฟอนต์มืออาชีพ ได้พบปะกับนักออกแบบจากโครงการ TFace1 และปิดท้ายงานสัมมนาด้วยพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักออกแบบ ผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก จำนวน 20 คนเช่นเดียวกันกับโครงการครั้งแรก

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและวิทยากรในทั้งสองโครงการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในวงการออกแบบฟอนต์ คือ คุณโอภาส บุญครองสุข นักออกแบบฟอนต์ TEPC Himmaparnt, คุณปริญญา โรจน์อารยานนท์ จาก DB Designs, คุณไพโรจน์ ธีระประภา (โรจน์ สยามรวย), คุณโอภาส ลิมปิอังคนันต์ นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย, คุณอนุทิน วงศ์สรรคกร จาก คัดสรรค์ดีมาก, คุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช และ คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ นักออกแบบฟอนต์ TEPC, TH, TF ฯลฯ และคุณปรัชญา สิงห์โต เว็บมาสเตอร์ f0nt.com

     ผลงานออกแบบตัวพิมพ์ที่ผ่านการ “แข่งขัน-ประชัน” จากทั้งสองโครงการ บางแบบได้ถูกพัฒนาขึ้นจนเป็นฟอนต์ที่ใช้งานได้และอนุญาตให้ใช้ได้ฟรี บางแบบได้พัฒนาเป็นฟอนต์สำหรับขายในเชิงพาณิชย์ และบางแบบก็เป็นเพียงแบบร่างเพื่อรอการต่อยอดให้เป็นฟอนต์ที่สมบูรณ์ต่อไป โครงการ TFace ที่ดำเนินมาแล้วทั้งสองครั้ง และที่จะจัดต่อไปในอนาคต ได้เปิดโอกาสให้กับนักออกแบบหน้าใหม่ที่รักในการออกแบบตัวพิมพ์ ได้มีเวทีสำหรับแสดงผลงาน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของมืออาชีพ ได้เห็นช่องทางในการประกอบเป็นอาชีพ และช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายฟอนต์ในประเทศให้สนับสนุนเกื้อกูลกันอย่างเข้ม แข็งยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจสามารถเข้าดูผลงานของนักออกแบบที่ได้รับรางวัลดีเด่นและดีมากจาก TFaceทั้งสองรุ่น รวม 40 ผลงาน
ได้ที่ http://www.facebook.com/groups/tface/

  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้