ข่าวสารในวงการพิมพ์

เชิญร่วมเข้าสู่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการพิมพ์

posterTPPQ1

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการพิมพ์ โดยเริ่มจากกลุ่มอาชีพด้านงานเตรียมพิมพ์ งานพิมพ์ และงานหลังพิมพ์ในระบบการพิมพ์ออฟเซตและระบบการพิมพ์สกรีน

ขอเชิญผู้ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์เข้าร่วมเพื่อกำหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการพิมพ์ของประเทศไทย 
โดยสามารถติดตามข่าวและกิจกรรมต่างๆ จากทาง www.thaiprintpq.org

  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้