ข่าวสารในวงการพิมพ์

เชิญร่วมเข้าสู่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการพิมพ์

posterTPPQ1

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการพิมพ์ โดยเริ่มจากกลุ่มอาชีพด้านงานเตรียมพิมพ์ งานพิมพ์ และงานหลังพิมพ์ในระบบการพิมพ์ออฟเซตและระบบการพิมพ์สกรีน

ขอเชิญผู้ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์เข้าร่วมเพื่อกำหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการพิมพ์ของประเทศไทย 
โดยสามารถติดตามข่าวและกิจกรรมต่างๆ จากทาง www.thaiprintpq.org